FÖRENINGEN RÄDDA SKYFFELN Kontakt: +46 (0)76 85 85 862 mail: edvard@dad.a.se

Rädda Skyffeln – ge Sten Nordin ett handtag

 

Vi i föreningen Rädda Skyffeln vill uppmärksamma att Sten Nordin och hans borgerliga majoritet i Stadshuset är positiva till trappor i utomhusmiljö.

Men snö faller och is bildas med vederbörlig fara för liv och lem.

 

Den planerade breda, branta och höga trappan på Slussen kallas redan: Nordins trappa. Vi har även hört det mer illvilliga benämningen: Stens Ättestupa. Trappan måste ändå skottas och sandas och hållas fri från is.

Vi i föreningen Rädda Skyffeln ser här en möjlighet till nya arbetstillfällen för våra snöskottande medlemmar.

 

Vi vill visa vår tacksamhet genom att hedra Sten Nordin för hans planerade trappa.

 

Här kan en skyffel komma väl till pass. Vi ger honom gärna ett handtag.

 

Därför:


1. Vill vi tilldela Sten en hedersskyffel.

2. Dessutom vill vi bidra med skottpengar, eftersom vi utgår ifrån att Stadshuset inte längre ha råd med snöskottning efter utgifterna i samband med förlängningen av Djurgårdsspårvagnens sträckning.


3. Och inte nog med det! Vi vill även starta en fond för uppförandet av en staty föreställande en skottande Sten Nordin. Placeringen är bra tycker vi.

 

Föreningen Rädda Skyffeln

 

Edvard Derkert och Hans-Olof Abrahmamsson